Τα Δικαιώματα του Παιδιού

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ε.Ε Άρθρο 24 Δικαιώματα του Παιδιού Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους. Σε…
Read more